Meget god tilbakemelding etter tilsyn

Her er rapporten etter tilsyn i Kløvermarka barnehage mars 2019.

Som ledd i kommunens tilsynsordning med barnehagene, deltar alle barnehagene på Sør-Helgeland i en regional ordning. I mars 2019 hadde vi tilsyn og eksternvurdering av vårt språkarbeid. De som gjennomførte tilsynet intervjuet både ansatte, barna og foreldrene og alle gav meget gode tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør i forhold til språk.

Les mer om tilsynsordningen her.

Les tilsynsrapporten her