Om Norlandia Kløvermarka barnehage

Norlandia Kløvermarka barnehage ligger i Kløvermarka ca. 3 km utenfor Brønnøysund sentrum. Barnehagen åpnet 24. august 2004.

Vi er en 4 avdelings barnehage med ca. 77 barn og 21 faste ansatte i tillegg til ekstraressurser og vikarer. Avdelingene er ”Småtrollan” (1-2 år), ”Regnbuen” (2-3 år) ”Bikuben” (2-4 år) og ”Friluft” (4-6 år).
Friluft er i tillegg delt i to grupper som bytter på å være inne i barnehagen og ute på hytta. 

Barnehagen ligger flott til i et nyetablert boligområde med nær tilknytning til friarealer og flotte naturområder i Slettaunåsen, Mosheim og Skarsåsen.
Vi har et hytteområde vi bruker mye og vi bruker også forsamlingshuset på Mosheim. Hver onsdag har vi en time i uka i bassenget på Salhus skole. Dette administreres av foreldrene.

I Kløvermarka jobber det både kvinner og menn. I år har vi 18 kvinner og 4 menn totalt på huset. Aldersmessig er vi spredt fra 23 – 65 år. Forskjellene i kjønn og alder ser vi på som en ressurs og vi mener det er verdifullt for barna å bli kjent med ulike personer med ulik bakgrunn, kjønn og alder.

Her er det nesten 100 store og små mennesker på plass hver dag. Vår hovedsatsning er sosial kompetanse, språk og friluftsliv.
I rammeplanen står det: ” barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap.”(barnehageloven § 2 barnehagens innhold).

Vi har meget kompetente ansatte hvorav 10 er utdannet førskolelærere/barnehagelærere, 4 er fagarbeidere og de andre er erfarne assistenter med ulike egenskaper og interesser. Sammen prøver vi å skape et felleskap preget av humor, arbeidsglede og spontanitet.

Vi har aktive foreldre og FAU stiller opp og lager arrangementer både høst, vinter og vår.

Vi er opptatt av at barna skal få varierte opplevelser av fysisk aktivitet og legger til rette for dette både ute og inne. Området rundt barnehagen er variert med skog, sletter, bekk, hav og fjære og byr på utfordring både for de yngste og de eldste barna. Plassert midt i kystnorge har hav, fjære og kystkultur også en sentral plass i barnehagens innhold.

Vi mener det er viktig for barna å oppleve mestring innenfor ulike områder. Dette for å styrke hver enkelt sitt selvbilde og evnen til å ta nye utfordringer. I fremtidens samfunn blir evnen til å løse oppgaver i fellesskap enda viktigere enn nå, og vi ønsker å gi barn og voksne trening i dette.

Barnehagen har også egen kokk som serverer varm mat i barnehagen hver dag.