Planleggingsdager

Her er en oversikt over planleggingsdager 2017: (Barnehagen er stengt) Det er fem planleggingsdager hvert år.

Fredag 26.mai
Torsdag 17. august
Fredag 18. august
Fredag 17. november

I tillegg er en dag ikke satt. Den settes i samarbeid med SU og varsles i god tid.