Planleggingsdager

Her er en oversikt over planleggingsdager 2018: (Barnehagen er stengt) .

Tirsdag 2. januar
Fredag 18.mai
Torsdag 16. august
Fredag 17. august
Fredag 16. november