Barnehagens satsningsområder

I Kløvermarka jobber vi spesielt med sosial kompetanse og friluftsliv.

Med sosial kompetanse tenker vi på kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon vi trenger for å kunne samhandle effektivt med andre mennesker. Sosial kompetanse handler altså om kunsten å omgås hverandre (Kari Papè).

Gjennom bruk av naturområdene rundt barnehagen trener vi samhandling, motorikk, språk, kreativitet og naturfag.
Vi har meget kompetente ansatte hvorav 6 er utdannet førskolelærere, 2 er fagarbeidere og de andre er erfarne assistenter med ulike egenskaper og interesser. Sammen prøver vi å skape et felleskap preget av humor, arbeidsglede og spontanitet.

Gjennom et regionalt kvalitetsprosjekt har vi innarbeidet en metode hvor vi utarbeider "beste praksis" på ulike områder. Vi startet med voksenrollen i frileken og jobber nå med dialog med foreldrene i hentesituasjonen. 

Vi er opptatt av at barna skal få varierte opplevelser av fysisk aktivitet og legger til rette for dette både ute og inne. Området rundt barnehagen er variert med skog, sletter, bekk, hav og fjære og byr på utfordring både for de yngste og de eldste barna. Plassert midt i kystnorge har hav, fjære og kystkultur også en sentral plass i barnehagens innhold.